Skip to main content

Leabhar na h'urnuigh choitchionn : agus frithealaidh nan sacramaidean, agus riaghailtean agus deasghnathachadh eile na h'eaglais, do reir gnathachadh Eaglais Aontaichdte Shasunn agus Eirinn, maille ris an t-Saltair no Sailm Dhaibhidh, air am poncadh mar sheinnear no theirear iad an eaglaisibh

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
University of Toronto - Robarts Library
by Smith, John, 1747-1807; Westminster Assembly (1643-1652). Leabhar aithgearr à Cheasnachaidh
texts
eye 91
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain); Church of Scotland. Communion service. Scottish Gaelic. 1896
texts
eye 116
favorite 0
comment 0
University of Toronto - Robarts Library
by Homer. Iliad. Book 3. Gaelic; MacPharlain, P. (Patrick), 1758-1832
texts
eye 333
favorite 0
comment 0
University of Toronto - Robarts Library
by Pearse, Padraic, 1879-1916
texts
eye 405
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Smith, John, 1747-1807; Church of Scotland. Translations and Paraphrases. Scottish Gaelic. 1823; Westminster Assembly (1643-1652) Shorter catechism. Scottish Gaelic. 1823
texts
eye 156
favorite 0
comment 0